VISIE

Onze ontwerpen ontstaan na een gedetailleerde beschouwing van alle gebruikerswensen en een analyse van de plaatselijke omstandigheden. Uniciteit per project wordt in hoge mate nagestreefd. De gedachte hierbij is dat gebruiker en eigenaar een eigen herkenbare identiteit krijgen.

Het geeft een extra dimensie trots te kunnen zijn op waar je leeft of werkt, trots te kunnen zijn op wat je als gebruiker of eigenaar de omgeving te bieden hebt. Chinezen, Egyptenaren, Azteken, Grieken, Romeinen en welke beschaving dan ook, we genieten nog dagelijks van wat men ons aan architectuur naliet. Mystieke gedachten vullen onze geest met de vraag over hoe men vroeger leefde. Bouwen als uiting zit ons in het bloed. Bouwen doe je niet vaak, het is een geweldige ervaring, een fantastische uitdaging. Of het hele gebouwen betreft, nieuw of oud, een restauratie of een reconstructie, een gewijzigd gebruik, een nieuw interieur, een vereenvoudiging of een toevoeging.

Het is een belevenis het eindresultaat in werkelijkheid te zien. Is het goed dan is het een privilege om te kunnen bouwen, het gerealiseerde wordt vast onderdeel van onze omgeving en is onontkoombaar. Het moet kloppen, het moet stralen, het moet mooi zijn.